Մեզ արդեն օգնել են 11,213 մարդ 185,376,003 դրամ

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐ | ԼՈՒԾՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 • 02.02.2018
 • Թիվ 10 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզի ցանկապատը պետք է վերանորգել, բակի դիտահորը և կոյուղագծերը փոխարինել նորով, նկուղը պետք է հիմնանորոգվի`ֆիզկուլտուրայի դահլիճ դարձնելու նպատակով:

 • 01.02.2018
 • Թիվ 1 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի մասնակի վերանորոգման, ջրագծերի փոխարինման, նոր լուսամուտների տեղադրման կարիք:

 • 01.02.2018
 • Թիվ 2 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի բակային տարածքի բարեկարգման, խմբասենյակների և խմբերի խոհանոցային տարածքների վերանորոգման կարիք:

 • 01.02.2018
 • Թիվ 3 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի Էլեկտրագծերի և ջրագծերի փոխարինման կարիք:

 • 01.02.2018
 • Թիվ 3 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզի դահլիճը, բակը անբարեկարգ են: Անհրաժեշտ է տեղադրել նոր տաղավարներ: 

 • 01.02.2018
 • Թիվ 3 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի մանրահատակի վերանորոգման, խմբասենյակների բարեկարգման խնդիր: