Մեզ արդեն օգնել են 11,069 մարդ 435,771,908 դրամ

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐ | ԼՈՒԾՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 • 05.12.2017
 • Թիվ 151 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվությունից 378000 դրամ ծախսվել է ջեռուցման կաթսաների վերանորոգման համար:

 • 01.12.2017
 • Թիվ 1 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվության 56395 դրամով գնվել են գրենական ապրանքներ:

 • 01.12.2017
 • Թիվ 1 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվության 135860 դրամով գնվել են տնտեսական ապրանքներ:

 • 31.10.2017
 • Թիվ 162 մանկապարտեզ
 • 2014թ.-ին կատարված նվիրատվությունների շնորհիվ փոխվել են 2 խմբերի սանհանգույցները:

 • 31.10.2017
 • Թիվ 162 մանկապարտեզ
 • 2015թ.-ին կատարված նվիրատվությունների շնորհիվ ձեռք է բերվել խոհանոցի ջրատաքացուցիչ: