ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐ | ԼՈՒԾՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 • 12.09.2018
 • Թիվ 6 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվության 55200 դրամը ծախսվել է սալօջախի վերանորոգման համար:

 • 12.09.2018
 • Թիվ 7 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվության 476640 դրամը ծախսվել է մեկ խմբասենյակի վերանորոգման համար:

 • 12.09.2018
 • Թիվ 18 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվության 45000 դրամը ծախսվել է լվացարան-պահարան ձեռք բերելու համար:

 • 12.09.2018
 • Թիվ 47 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվության 24000 դրամով ձեռք են բերվել կրակմարիչներ, ապա՝ 36000 դրամով լիցքավորվել: 

 • 29.05.2018
 • Թիվ 139 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվությունից 27 500 դրամով հոգացվել են կոմունալ վճարի ծախսեր:

 • 13.05.2018
 • Թիվ 162 մանկապարտեզ
 • Նվիրատվության գումարից 35 606 դրամով ձեռք է բերվել շերտավարագույր:

 • 12.05.2018
 • Թիվ 153 մանկապարտեզ
 • նվիրատվության գումարից 60 000 դրամով ձեռք է բերվել մարզական գույք և շինանյութ:

 • 14.03.2018
 • Թիվ 124 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվության գումարից 18 000 դրամ վճարվել է 2011-2018 թթ.-ի բանկի սպասարկման համար: