ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐ | ԼՈՒԾՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 • 29.12.2017
 • Թիվ 23 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվության գումարով ձեռք են բերվել քիվ, վարագույր, աստիճան և սքաներ:

 • 29.12.2017
 • Թիվ 25 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվության գումարով 2014-2017 թթ. ընթացքում ձեռք է բերվել օդորակիչ, ջեռուցման կաթսայի պլատա  (2 հատ), կատարվել է կոմունալ ծառայության վճար:

 • 29.12.2017
 • Թիվ 29 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվության գումարով 2015-2017 թթ. ընթացքում ձեռք է բերվել օդորակիչ, աթոռ (մեծ), քիվ:

 • 29.12.2017
 • Թիվ 79 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվության 195000 դրամով կատարվել է մասնակի վերանորոգում:

 • 29.12.2017
 • Թիվ 132 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվությունից 40 000 դրամ վճարվել է 2011-2017 թթ. բանկային ծառայության սպասարկման վճար:

 • 29.12.2017
 • Թիվ 58 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվությունից 20 000 դրամ ծախսվել է 2011-2017 թթ բանկային սպասարկման վճարներն կատարելու համար:

 • 29.12.2017
 • Թիվ 59 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվությունից 17 500 դրամ ծախսվել է 2011-2017 թթ բանկային սպասարկման վճարներն կատարելու համար:

 • 28.12.2017
 • Թիվ 100 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվությունից 31 000 դրամ գանձվել է բանկի կողմից որպես 2011-2016 թթ. բանկային սպասարկման վճար: