Մեզ արդեն օգնել են 11,215 մարդ 185,572,905 դրամ

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐ | ԼՈՒԾՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 • 28.12.2017
 • Թիվ 126 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվության 705000 դրամով 2017 թ.-ի ընթացքում ձեռք է բերվել տեսախցիկ, համակարգիչ, մսաղաց:

 • 28.12.2017
 • Թիվ 24 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվության գումարով ձեռք են բերվել օդորակիչ, տպագրական սարք, խալաթներ և գոգնոցներ:

 • 28.12.2017
 • Թիվ 33 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվության գումարով ձեռք են բերվել ջրատաքացուցիչներ, ուղեգորգ, վարագույր, իրականացվել է ջեռուցման կաթսայի վերանորոգում:

 • 28.12.2017
 • Թիվ 38 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվությունից 286000 դրամը ծախսվել է պրոյեկտոր ձեռք բերելու համար:

 • 28.12.2017
 • Թիվ 58 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվությունից 254 500 դրամ ծախսվել է երաժշտական կենտրոն և փոշեկուլ ձեռք բերելու համար:

 • 27.12.2017
 • Թիվ 31 մանկապարտեզ
 • Ձեռք են բերվել մարզական ներքնակենր, գնդակների զամբյուղներ, համազգեստ, շերտավարագույր, սանհանգույցի պարագաներ, բժշկական ցուցանակներ, ջրատաքացուցիչ, փոշեկուլ, պատուհանների ցանց, իրականացվել է գորգերի լվացում:

 • 23.12.2017
 • Թիվ 49 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվությունից 318000 դրամը վճարվել է կոմունալ ծառայությունների համար:

 • 22.12.2017
 • Թիվ 119 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվության միջոցներով ձեռք են բերվել տարեվերջյան հանդեսի դեկորատիվ նյութեր և պարագաներ՝ 170 000դրամ, տոնածառի լույսեր և խաղալիքներ՝ 98000 դրամ, բեմի վարագույր՝ 25500 դրամ, սպորտային դահլիճի գույք՝ 14000 դրամ, ուսուցողական խաղեր և դիդակտիկ նյութեր՝ 34000 դրամ

 • 21.12.2017
 • Թիվ 60 մանկապարտեզ
 • Ստացված նվիրատվությունից 65 000 դրամ ծախսվել է ջեռուցման կաթսայի վերանորոգման համար: