ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐ | ԼՈՒԾՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 • 11.09.2018
 • Թիվ 15 մանկապարտեզ
 • Անհրաժեշտ է թարմացնել մանկապարտեզի միջանցքի հատակն ու աստիճանավանդակը:

 • 10.09.2018
 • Թիվ 15 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի էլեկտրական լարերի փոխարինման և խմբասենյակները ցերեկային լույսերով համալրելու կարիք:

 • 10.09.2018
 • Թիվ 15 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի ոռոգման համակարգի խողովակների նորացման, բակի բարեկարգման, տաղավարների վերանորոգման և խաղային սարքերի համալրման կարիք:

 • 02.02.2018
 • Թիվ 10 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզի ցանկապատը պետք է վերանորգել, բակի դիտահորը և կոյուղագծերը փոխարինել նորով, նկուղը պետք է հիմնանորոգվի`ֆիզկուլտուրայի դահլիճ դարձնելու նպատակով: