Մեզ արդեն օգնել են 11,215 մարդ 185,572,905 դրամ

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐ | ԼՈՒԾՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 • 28.04.2011
 • Թիվ 143 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզը ունի վերանորոգման, բակային տարածքի, տաղավարների և խաղամիջոցների բարեկարգման խնդիրներ, ունի կոշտ գույքի պահանջ և համապատասխան նյութատեխնիկական բազայի պակաս։
 • 28.04.2011
 • Թիվ 83 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզում կան չգործող խմբասենյակներ, որոնք կարիք ունեն վերանորոգման։
 • 27.04.2011
 • Թիվ 128 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի շենքի և բակում գտնվող տաղավարների վերանորոգման, գույքի և խաղամիջոցների ձեռքբերման խնդիրների լուծման կարիք։
 • 27.04.2011
 • Թիվ 129 մանկապարտեզ
 • Վերանորոգման կարիք ունեն, թե՛ բակի տաղավարները, թե՛ շենքի մուտքի դուռն ու լուսամուտները։
 • 27.04.2011
 • Թիվ 37 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի հիմնանորոգման կարիք: Մանկապարտեզի պահպանման համար հրատապ խնդիրներ են առաջացել: