Մեզ արդեն օգնել են 11,215 մարդ 185,572,905 դրամ

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐ | ԼՈՒԾՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 • 01.02.2018
 • Թիվ 1 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի մասնակի վերանորոգման, ջրագծերի փոխարինման, նոր լուսամուտների տեղադրման կարիք:

 • 01.02.2018
 • Թիվ 2 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի բակային տարածքի բարեկարգման, խմբասենյակների և խմբերի խոհանոցային տարածքների վերանորոգման կարիք:

 • 01.02.2018
 • Թիվ 3 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի Էլեկտրագծերի և ջրագծերի փոխարինման կարիք:

 • 01.02.2018
 • Թիվ 3 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզի դահլիճը, բակը անբարեկարգ են: Անհրաժեշտ է տեղադրել նոր տաղավարներ: 

 • 01.02.2018
 • Թիվ 3 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի մանրահատակի վերանորոգման, խմբասենյակների բարեկարգման խնդիր:

 • 07.11.2017
 • Թիվ 15 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի խմբասենյակների դռների և հատակի նորորգման կարիք:

 • 25.10.2017
 • Թիվ 19 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի տանիքի մասնակի վերանորոգման և կոսմետիկ վերանորոգման կարիք: