Մեզ արդեն օգնել են 11,215 մարդ 185,572,905 դրամ

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐ | ԼՈՒԾՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 • 05.05.2017
 • Թիվ 25 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի շենքի արտաքին նորոգման, բակի ցանկապատի, դարպասների վերանորոգման և գեղեցիկ խաղահրապարակների, գեղեցիկ նոր գույքի կարիք:

 • 21.12.2016
 • Թիվ 147 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզը կարիք ունի խոհանոցի, 1-ին հարկի վերանորոգման: Բացի այդ, անհրաժեշտ է նորոգել բակի ցանկապատը:

 • 08.12.2016
 • Թիվ 90 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզը կարիք ունի տանիքի հիմնանորոգման, ոռոգման համակարգի նորոգման, մարզահրապարակի ասֆալտապատման:

 • 08.12.2016
 • Թիվ 92 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզը կարիք ունի տանիքի հիմնանորոգման, ոռոգման ցանցի ստեղծման,  ջրագծերի փոխման, բակի բարեկարգման, հենապատի հիմնանորոգման:

 • 08.12.2016
 • Թիվ 93 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզը կարիք ունի բակի տաղավարների տեղադրման, խոհանոցի լվացարանների և պահարանների ձեռքբերման:

 • 08.12.2016
 • Թիվ 94 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզը կարիք ունի տանիքի վերանորոգման, նոր պատուհանների  ձեռքբերման, տաղավարների և ոռոգման ցանցի վերանորոգման:

 • 08.12.2016
 • Թիվ 95 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի հիմնանորոգման, ոռոգման ցանցի վերանորոգման խնդիր: