Մեզ արդեն օգնել են 11,215 մարդ 185,572,905 դրամ

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐ | ԼՈՒԾՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 • 08.12.2016
 • Թիվ 97 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզը կարիք ունի տանիքի հիմնանորոգման, խաղահրապարակի թարմացման, նոր պատուհանների ձեռքբերման, ոռոգման ցանացի վերականգնման:

 • 06.12.2016
 • Թիվ 59 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզի 10 խմբասենյակները և միջանցքներն  ունեն  վերանորոգման  կարիք:

 • 06.12.2016
 • Թիվ 76 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի տանիքի հիմնանորոգման, բակի տարածքի ասֆալտապատման  խաղահրապարակի թարմացման, ոռոգման ցանցի մասնակի վերանորոգման կարիք:

 • 06.12.2016
 • Թիվ 81 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի տանիքի վերանորոգման, նոր տաղավարների տեղադրման, ցանկապատի ներկման կարիք:

 • 06.12.2016
 • Թիվ 83 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի չգործող խմբասենյակների, տանիքի վերանորոգման, ինչպես նաև՝մալուխագծերի և ջրագծերի փոխման կարիք: 

 • 06.12.2016
 • Թիվ 85 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզը կարիք ունի եվրոպատուհանների և դռների տեղադրման, սանհանգույցների սալիկապատման, մարզագույքի ձեռքբերման:

 • 06.12.2016
 • Թիվ 86 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի ոռոգման ցանցի վերանորոգման և ջրամատակարարման խողովակների փոխման կարիք:

 • 06.12.2016
 • Թիվ 87 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի տանիքի վերանորոգման, բակի բարեկարգման, բակային խաղերի և տաղավարների ձեռք բերման խնդիր: