Մեզ արդեն օգնել են 11,215 մարդ 185,572,905 դրամ

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐ | ԼՈՒԾՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 • 06.12.2016
 • Թիվ 88 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզը կարիք ունի տանիքի հիմնանորոգման, խաղահրապարակի թարմացման, ոռոգման ցանցի ձևավորման խնդիր:

 • 06.12.2016
 • Թիվ 89 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի բակի ասֆալտապատման, ոռոգման ցանցի վերականգնման, սպորտային գույքի համալրման, հատակի վերանորոգման կարիք:

 • 30.11.2016
 • Թիվ 77 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի պարստապատման, բակային տարածքի բարեկարգման, շենքի մասնակի վերանորոգման, ոռոգման համակարգի անցկացման կարիք:

 • 07.07.2016
 • Թիվ 137 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի ջրագծերի և կոյուղագծերի անհապաղ վերանորոգման, բակի ցանկապատման անհրաժեշտություն:
  Անմխիթար վիճակում են գտնվում նաև հոսանքալարերը:
  Մանկապարտեզն ունի նաև մարզական գույքի կարիք:

 • 27.01.2016
 • Թիվ 4 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզը կարիք ունի բակում ոռոգման ջրի անցկացման, կանաչապատման և բարեկարգման:

 • 27.01.2016
 • Թիվ 13 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզը կարիք ունի մեթոդիստի աշխատասենյակի և ամանեղենի լվացման սենյակի վերանորգման կարիք: