ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐ | ԼՈՒԾՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 • 27.01.2016
 • Թիվ 17 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզը կարիք ունի դահլիճի և խմբասենյակների վերանորոգման կարիք:

 • 28.12.2015
 • Թիվ 39 մանկապարտեզ
 • Լվացքատունը և պատուհանները խիստ վերանորոգման կարիք ունեն։ Մանկապարտեզի բակը չունի տաղավարներ, խաղային միջոցներ։ Մարզադահլիճը հագեցված չէ համապատասխան սպորտային գույքով: Կարիք ունի ոռոգման ցանցի:

 • 26.11.2015
 • Թիվ 111 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի վերանորոգման կարիք` բացառությամբ սանհանգույցների:

 • 26.11.2015
 • Թիվ 113 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզը կարիք ունի հիմնանորոգման, բակի բարեկարգման, տաղավարներով և խաղային միջոցներով համալրման:

 • 26.11.2015
 • Թիվ 112 մանկապարտեզ
 • Երևանի 112 մանկապարտեզի առաջնային խնդիրներն են՝ բակի, խաղահրապարակի և տաղավարների խմբասենյակների վերանորոգում:

 • 26.11.2015
 • Թիվ 108 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի բակի ասֆալտապատման, խաղահրապարակի վերանորոգման և հաստատության շենքի հիմնանորոգման խնդիրներ:

 • 26.11.2015
 • Թիվ 109 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզի խնդիրներն են տանիքի հիմնանորոգումը, սանհանգույցների վերանորոգումը, հին պատուհանների փոխարինումը, պատշգամբների կոսմետիկ նորոգումը, լվացարանների փոխարինումը, երաժշտական դահլիճի վերանորոգումը: