ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐ | ԼՈՒԾՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐ
 • 26.11.2015
 • Թիվ 148 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի շենքի վերանորոգման և ոռոգման ցանցի անցկացման խնդիր:

 • 26.11.2015
 • Թիվ 149 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի խմբերի, պատշգամբների  վերանորոգման և կոյուղագծերի հիմնանորոգման կարիք:

 • 26.11.2015
 • Թիվ 152 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի շենքի հիմնանորոգման և ոռոգման համակարգի անցկացման կարիք:

 • 26.11.2015
 • Թիվ 153 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզի 2-րդ մասնաշենքն ունի վերանորոգման կարիք: Անհրաժեշտ է կատարել բակի նորոգում, ոռոգման ցանցի անցկացում:

 • 26.11.2015
 • Թիվ 156 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզին անհրաժեշտ է 2 մասնաշենքերի  և խոհանոցի տանիքների վերանորոգում, մասնաշենքերի պատուհանների և դռների փոխում, ներքին հարդարման աշխատանքներ, ոռոգման ցանցի անցկացում:

 • 26.11.2015
 • Թիվ 157 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզը կարիք ունի ջրատար և կոյուղու խողովակների հիմնանորոգման, մանրահատակի, պատուհանների փոխմամ և ոռոգման ցանցի անցկացման կարիք:

   

 • 26.11.2015
 • Թիվ 159 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի շենքի վերանորոգման, բակի  բարեկարգման և ոռոգման ցանցի անցկացման խնդիր:

 • 26.11.2015
 • Թիվ 161 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի շենքի ներքին հարդարման աշխատանքների, նկուղային հարկի ջրատար խողովակների նորոգման և ոռոգման ցանցի անցկացման կարիք:

 • 26.11.2015
 • Թիվ 116 մանկապարտեզ
 • Մանկապարտեզն ունի խաղային գոտիների, տաղավարների, ցանկապատի վերանորոգման կարիք: